Zirkonyum Diş fiyatı | Zirkonyum Porselen Diş | Zirkonyum Kaplama | Zirkon Kaplama | Zirkon Diş | Zirkonyum Porselen Kaplama |Zirkonyum Diş Fiyatları |2014 Zirkonyum Porselen Diş Fiyatları

İSTANBUL DİŞ KLİNİĞİ


0212 661 69 79 - 0549 347 4 347  estetik.dentist@gmail.com        İSTANBUL   


 

Zirkonyum Diş Kaplama Diş Nedir?

   08/07/2014

Zirkonyum porselenlerin en büyük farkı, diş dokuları ve diş eti ile olan mükemmel uyumudur.

Zirkonyum diş kaplamaları ile, porselen metal destekli porselenler arasındaki bu belirgin farklar nedeni ile zirkonyum porselenlerin tercih edilmektedir.

Özellikle sağlığı ve estetiği bir arada isteyen hastaların tercihi olan metal desteksiz zirkonyum porselenler daha uzun ömürlü olabilir.

• Zirkonyum ışığı geçirdiklerinden doğal diş yapısına çok benzer estetik oluşturur, çok iyi yapılmış olan metal destekli porselenlerde bile bir matlık ve yapaylık vardır. Bu nedenle özellikle ön dişlerde zirkonyum tercih edilir.

•Porselen yüzeyleri son derece pürüzsüz olacağı için sigara ve benzeri sebeplerden kaynaklanan lekelenmeleri ve diş taşı oluşumlarını minimuma indirir.

• Metal destekli porselenler bazı ışıklarda ağızda yokmuş gibi koyu renk bir boşluk görüntüsü verirler. Zirkonyum da ise aynı doğal diş gibi her türlü ışığı geçirirler.

• Kahve, çay, sigara gibi dış etkenlerle renk değiştirmez.

• Alt yapısında metal olmadığı için kuron – diş eti hizasında koyu renk bir çizgi olmaz. Daha estetik bir görüntü sağlanır.

07.06.2014

2014 Zirkonyum diş fiyatları ?

Zirkonyum diş kaplama estetik diş hekimliğinde  doğal görünüşü ve biyolojik uyumu ile adından her geçen gün daha fazla söz ettirmektedir. 2014 yılında zirkonyum diş fiyatlarında enflasyon oranında artış olabilir, ancak 2014 zirkonyum diş fiyatlarındaki artış enflasyon oranlarını  geçmeyecektir.Zirkonyum diş kaplama bilgisayar tasarımı ile hatasız üretildiği için, kullanım ömrünün de uzun olması beklenir. Ağızda uzun süre kullanılabilen zirkonyum diş kaplamalar zaman içerisinde yapım maliyetlerini fazlası ile geri ödemiş olurlar.Hem estetik olmaları hemde ağızdaki kesik diş ile tam uyum sağlamaları zirkonyum diş kaplamalarının en büyük avantajlarındandır.

 

      Klasik diş restorasyonlarında porselen uygulamalarında
        dayanıklılık için, porselen dişin altına metal bir alt yapı kullanılmaktaydı.
        Bu metal alt yapının diş etleri, diş dokusu, genel vücut sağlığı ve en
        önemlisi estetik yönünden mahsurları bilindiğinden, genel anlamda
        metale alternatif arayışlara gidildi. Daha önce tıbbın diğer alanlarında
        başarıyla kullanılan zirkonyum‘un diş hekimliğinde porselen metalinin
        yerine uygulanması ile yeni bir devir açılmış oldu.

      
Zirkonyum altyapılı dişlerin Hasta ve Hekim Açısından Avantajları Nedir?

Zirkonyum diş kaplama Uygulama zamanı kısalmıştır. İstenirse kişiye bir günde yeni bir
        gülüş kazandırılabilir. Dişin estetik kalitesi çok yüksek, ışık geçirgenliği
        ve duruşu doğal diş gibidir. Kullanılan porselen blokları daha önceden
        fabrika şartlarında hazırlanmış porselen blokları olduğu için materyalin
        fiziksel özellikleri değişmez hata paylarını minimuma indirilmiştir. Ara
        aşamalar azaldığı için hekime zaman kazandırır.

              Zirkonyum Diş

      Metal desteksiz zirkonyum esaslı Kuron ve Köprüler

               Estetik diş hekimliğinde gün geçtikçe metal içeren porselenlerden
        vazgeçiliyor. Daha sağlıklı daha estetik ve daha direçlilik gibi istediğimiz
        tüm özelliklere sahip olan bu sistemde alt yapı olarak metal yerine beyaz
        bir alaşım olan zirkonyum kullanılır. Zirkonyum esaslı porselenleri hem ön
        dişlerde kullanabilecek kadar doğal olmaları, hem de arka dişlerde
        kullanılabilecek sağlamlıkta olmaları sebebiyle güvenle tercih etmekteyiz.
        Bu sistemler hekimin ve hastanın hayatını daha kolay hale getirmektedir
        ve kişilerin yaşam kalitesini arttırmaktadır.

 

   Zirkonyum porselen kaplama örnek uygulamaları

      Zirkonyum Diş Önce


              zirkonyum dis


         Zirkonyum Diş Sonra


              zirkonyum diş              Günümüzde insanların estetik ihtiyaçlarının ve beklentilerinin artması
        ile birlikte diş hekimliğinde estetik teknolojisi de hızla gelişmektedir.  Bunun
        sonucunda daha doğal, ışık geçirgenliği gerçek dişinkine daha yakın, dişetine
        daha biyo-uyumlu bir materyal bulunmuştur.

              Bu gelişmeler ve bulunan bu materyal en çok estetik porselenlerin
        (metalsiz kaplamalar, kuronlar, köprüler, lamina kaplamalar, press porselenler,
        zirkonyum porselen) yapımında kullanılmıştır. Metal desteksiz zirkonyum
        porselenler estetik beklentisi yüksek olan hastaların ve daha iyiyi hedefleyen
        diş hekimlerinin tercih olmaktadır.


            zirkonyum diş porselen kaplama

LAMİNATE VENEERLER
Genelde üst ön grup insizal kenarlı dişlerin labial yüzlerinde kullanılan estetik kuronlara, laminate kuronlar adı verilir.
Başka bir açıdan baktığımızda, ön grup dişlerin lingual-palatinal yüzlerinde kullandığımız 3/4 kuronların, labialde estetik materyalden yapımlardır. Laminateler daha çok üst çenede uygulanır. Bu uygulama alt çenedeki ön grup dişlerin labialine, ,kapanış durumlarında, üst çeneden daha fazla çiğneme basıncı almaları ve de bu nedenle burada yapılan laminatlerin çabuk kırılmalarıdır. Oysaki üst çeneye baş başa kapanış dışında, : dişlerin insizal kenarlarına ve de vestibül yüzeylerine, alt çeneye göre daha fazla bir basıncın gelmesi söz konusu değildir.
Laminate kuronlar, son yıllarda porselen yapımının gerçekleşmesi, dayanıklı . artırılması ile önemini artırmaktadır.
Laminate kuronların iyi yanlan:
- Kesimin tek yüzde yapılması.
- Kesim derinliğinin azlığı.
- Gözle direk görüntü ile kesim kolaylığı. Laminate kuronların kötü yanları:
- Yerleştirmede zorluklar.
- İnsizal kenarda aşınma ve kırılma
- Kesim sınırlarını belirlemede güçlükler
- Yapıştırma kenarlarının ağız ortamı ile doğrudan ilişkisi.
- Laminate kuronların endikasyonları:
- Fluoroziste
- Tetrasiklin renklenmelerinde
- Köledeki yaygın aşınmalarda
- İnsizal kenar kırıklarında
- Küçük diastemaların kapatılmasında
- Endodontik tedavi sonucu oluşan renklenmelerde
- Hipoplazilerde
- Laminate kuronların kontrendikasyonları:
- Şekil ve duruş anomalilerinde
- Aşırı kapanış bozukluklarında
- Ağız hijyeni kötü olduğunda
- Kuron kalınlığı yetersiz ise
- Erozyon sonucu kuron boylan çok küçülmüş ise
- Ağızda fazla diş noksanlığı varsa


Gülüş Tasarımına Nereden Başlanır?

               Size yakışan estetik gülüş ifadesini belirlerken diğer faktörler:

               • Yüz Hatlarınız

               • Cinsiyetiniz

               • Yaşınız

               • Gülüş simetrisi

               • Dişlerinizin sıralanışı ve renkleri

               • Dudaklarınız

               • Dişetleriniz

               Gülüş tasarımına ilk önce yüz hattınızın hangi geometrik şekle uyduğu
        tespit edilerek başlanır. Kişinin yüzündeki hatlar dişin hangi formda seçilmesi
        gerektiğinin şifrelerini içerir. Aşağıda belli başlı yüz şekilleri ve bunlara
        uygun diş formları görülmektedir: Erkek ve kadın anatomisi birbirinden farklıdır.
        Erkeklerde yüz hatları daha keskin ve belirgindir. Alın burun, çene ucu
        orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir. Kadınlarda geçişler daha yumuşak
        burun ve kaş kemerleri daha siliktir. Dişlerde de aynı paralellik vardır.

 

          Kadınlarda diş etleri:

               • Dişlerin köşeleri daha yumuşak döner,

               • Gülme hattı yukarı doğru kavislidir,

               • Ortadaki iki diş yandaki dişlerden biraz daha uzundur,

               • Komşu dişlerin köşeleri arasında minik aralıklar vardır.

              Erkeklerde dişetleri:

               • Komşu dişler daha düz bir hatta birleşirler,

               • Dişlerin hatları daha belirgindir,

               • Gülme hattı daha düzdür.

 

Fırçalama zamanı ve sayısı
Diş fırçalamadan amaç dişler üzerindeki bakteri plaklarının kaldırılması olduğuna göre bu, her şahsın el kabiliyetine göre değişir. Bunu kontrol için normalde görülmeyen bakteri plaklarını açığa çıkaran boyama tabletleri veya solüsyonlarının kullanılmasıyla dişler üzerindeki plakların diş fırçalama ile ne kadar kaldırılabildiği tespit edilmelidir. Diş fırçalama en az 3 dakika devam etmelidir. Üç dakikadan az yapılan diş fırçalamalarda plakların yeterince kaldırılamadığı bulunmuştur. Bu nedenle, diş fırçalama zamanının birey tarafından kendi kendine kontrolü için, yumurta pişirirken kullanılan kum saatlerinden faydalanılmaktadır. Kum akımı bitinceye kadar diş fırçalamaya devam etmek şahısları diş fırçalama zamanına uymaya mecbur etmektedir.
Günde en az 3 kere dişler fırçalanmalıdır. Ağız, mikropların en kolay ve en çabuk ürediği bir ortamdır. Dişler aralarında ve üzerlerinde kalan gıda artıkları mikroplar için beslenme kaynaklarıdır. Bu nedenle, dişleri henüz çıkmamış çocuklarda ve dişleri tamamen çekilmiş dişsizlerde ağızdaki mikropların sayısı ve cinsleri çok daha azdır ve böyle şahıslarda ağız kokusu da az olur. O halde, her yemekten sonra veya herhangi bir şey yedikten hemen sonra dişler fırçalanmalıdır, özellikle, şekerli gıdalardan sonra dişler kesinlikle fırçalanmalıdır. Hiç kuşku yok ki dişler sabah ve akşam fırçalanır. En önemlisi ise gece yatarken dişleri fırçalamaktır.

 

Elektrikle çalışan otomatik diş fırçaları
El kabiliyeti iyi olan ve dişleri üzerindeki plakları el fırçasıyla temizleyebil en şahıslarda normal el fırçaları yeterlidir. Ancak, yanlış fırçalama tekniğine alışmış, örneğin: Çok kuvvetli fırça tatbik ederek veya yatay olarak diş fırçalayanlara elektrikli diş fırçaları tavsiye edilebilir. Çünkü bu fırçaların pekçoğu dikey yönde hareket edip belirli bir baskı yaptıklarından dişlerde fazla aşınmaya neden olmadıkları gibi dişeti üzerine masaj yaparak kan dolaşımını artırıp dişeti dokusunun iyi beslenmesine ve dişdişeti bölgesinin de iyi temizlenmesine sebep olurlar.
Eğri dişlerin düzeltilmesi için tedavi gören çocuklarda dişler üzerine takılan bantların aralarındaki gıda birikintilerini elektrikli diş fırçalarıyla temizlemek daha etkili olmaktadır.
Yapılan pek çok araştırmada elektrikli diş fırçalarının normal fırçalara göre bakteri plaklarını kaldırmada, diştaçlarının oluşumunu Önlemede ve dişeti sıhhatini korumada daha fazla etkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, elektrikli diş fırçalarının, normal fırçalarla yatay fırçalama yapan şahıslarda daha az diş aşınmasına neden olduğu da tespit edilmiştir. Bütün bunlara rağmen, elektrikli diş fırçasına alışmış kimseler herhangi bir nedenle, el fırçası kullanma zorunluluğunda kalırsa, diş fırçalamayı el fırçası ile ne derecede etkili yapabileceklerdir? Elektrikli diş fırçalarının pil ile çalışan tipleri de mevcut olmasına rağmen pilin kuvvetten düşmesiyle çalışma yani temizleme etkisinin de azalması istenmeyen bir durumu ortaya çıkarabilmektedir.

 

Diş macunları
Her diş macununun içerisinde bulunan aşındırıcı ve antiseptik maddelerin cinsi veya çeşidi farklıdır. Ağızdaki mikroorganizmaların muayyen antiseptik maddelere karşı direnç kazanmalarını ve diş aşınmalarını önlemek amacıyla değişik diş macunları kullanmak iyi olur. Ancak, dişlerinde duyarlılık veya dişetlerinde iltihap bulunanlara özel şekilde yapılmış diş macunları tavsiye edilebilir (Sensodyne, emoform, sanogyl v.s. gibi). Diş fırçasına macunu diş fırçası kuru iken koymak temizleme etkisini artırır.

DİĞER DİŞ TEMİZLEME ARAÇLARI
Pek çok kişiler ve hatta diş hekimleri dahi «ağız hijyeni» denince sadece diş fırçalamayı düşünürler. Aslında yalnız diş fırçası ile ağız hijyenini temin etme olanağı yoktur. Bu nedenle, «ağız hijyeni» deyimi yerine «plak kontrolü» deyimi tercih edilmelidir. Çünkü, dişlerin ara yüzlerindeki plağın kontrolü ağız fizyoterapisinde büyük bir önem taşır. Bunun için en çok kullanılan «dental floss » adı verilen iplikler ile ince şeritlerdir.
Dental Floss
Dental floss mumlu veya mumsuz iplikten meydana gelmiş olabilir. İdeali mumsuz naylondan olanıdır.
Kullanma Şekli : 30-35 cm. uzunluğunda koparılan dentalfloss'un her iki ucu, her iki elin işaret parmağına dolanır; bu esnada iki elin baş parmağı arasında 12 cm. mesafe kalmalıdır. Ustçene dişlerinin Özellikle azı diş aralarını temizlemek için orta parmağın baskısından şekilde görüldüğü gibi istifade edilir. Bunun için iki elin başparmakları arasındaki mesafe artırılmalıdır. .Dentalfloss ile diş aralarını temizlerken dişeti üst yüz istikametinde her iki diş ara yüzeyini de temizlemek gereklidir. Bu iş esnasında dişeti dokusuna zarar vermemeye çalışmalıdır. Dentalfloss kullanmaya arka dişler arasmdan başlayıp öne doğru ilerlemelidir Parmakları arasında dentalfloss'u kullanma güçlüğü gösteren hastalara «Floss Span» adı verilen aletler kullandırılabilir. Diş aralarındaki temas noktalarının çok sıkı olduğu kuron veya köprüler arasında floss'un serbest ucu içten dışa veya dıştan içe geçirilmek suretiyle temizleme işi yapılabilir. Diş araları çok fazla aralıklı olduğundan veya dişsiz bir sahaya yakın diş proksimal yüzeyini temizlemek için 1 cm. eninde gazlı bezden şeritler aynen dentalfloss gibi kullanılabilir.

PerioAid
Plastikten yapılmış fırça sapma benzer aletin ucuna sert ağaçtan yuvarlak kürdan takılmış ve dişeti oluğu içerisine girecek şekilde eğim verilmiştir. Kürdanın yan kısımları diş kökünün açıkta olan yüzey kısımlarını temizleyip parlatabilir. Düzensiz diş yüzeyleri ve sabit protezler arasındaki birikintileri çok iyi temizleyebilen bir araçtır.

Lastik Uç
Bir el diş fırçasının diğer ucunda açılmış bir deliğe geçebilen veya özel olarak metal veya plastikten yapılmış çubuklar üzerine tutturulmuş lastikten veya plastikten, uçları konikleştirilmiş uçlardır.

              Zirkonyum farkı nedir?

             >Yalıtıcı özelliğiyle sıcak soğuk hassasiyeti gelişmez.

              >Zirkonyum ışığı geçirdiklerinden doğal diş yapısına çok benzer estetik
         oluşturur, çok iyi yapılmış olan metal destekli porselenlerde bile bir matlık
         ve yapaylık vardır. Bu nedenle özellikle ön dişlerde zirkonyum tercih edilir.

              >
Metal destekli porselenler kuron –köprü(kaplamalar) mekanik olarak
         dişe yapıştırılırlar. Zirkonyum ise mekanik ve kimyasal olarak dişe
         tutturulur. Bu yüzden metal desteklilere göre tutuculukları çok daha
         yüksektir.Metal destekli porselenler bazı ışıklarda ağızda yokmuş gibi koyu
         renk bir boşluk görüntüsü verirler. Zirkonyum da ise aynı doğal diş gibi her
         türlü ışığı geçirirler.

              >Alt yapısında metal olmadığı için kuron–diş eti hizasında koyu renk bir
         çizgi olmaz. Daha estetik bir görüntü sağlanır.

              >Porselen yüzeyleri son derece pürüzsüz olacağı için sigara ve benzeri
         sebeplerden kaynaklanan lekelenmeleri ve  diş taşı oluşumlarını minimuma
         indirir.

             
>Önceden yapılmış olan metal destekli  porselen kuronlar nedeniyle 
         dişetinde oluşan baskı ve morluklar zirkonyum (kaplamaların) kuronların
         uygulanmasıyla tamamen ortadan kalkar, estetik ve doğal bir görüntü elde
         edilir.

              >Kahve, çay, sigara gibi dış etkenlerle renk değiştirmez.

              >Ağızda tat bozukluğuna, dişeti problemlerine ve ağız kokusuna yol
         açmayan sağlıklı bir materyaldir.

              >Diş eti çekildiğinde, zirkonyum estetik görünümlerini korurlarken,
         metal destekli porselenler diş ile birleştikleri bölgede kötü bir görüntü
         oluştururlar.

             
>Vücudumuzla mükemmel uyum sağlandığı için diş eti hastalığı olan ya
         da diş eti hastalığına yatkın olan kişilerde rahatlıkla kullanılabilir. Diş
         etiyle uyumu çok iyidir ağız hijyenine önem verildiği takdirde diş eti
         problemi yaratmaz.

               Zirkonyum dişler Diş laboratuarlarında Cad Cam Bilgisayarlı
         sistemlerinde yüzünüzün estetiksel yapısına göre tasarlanmaktadır.

               Estetik diş uzmanımız tarafından yüzünüzün şekillerine ve diş
         karakteristik yapısına göre bay ve bayan olarak ayrıca fizik ve yaş
         gözönünde bulundurularak ölçüm yapılıp uygulanmaktadır.

               Diş rengi seçimini diş hekimimiz dişinizin rengine göre seçmektedir

     Diş Estetiği

              Estetik, doğayla uyumlu güzel bir görünüm elde edebilmektedir.Dişler,
        dudaklar ve dişetlerinin görüntüsüde estetik bir yüz için önemli yapılardır.
        Dişlerin formu ve büyüklüğü kişinin yüz yapısına uygun olmalıdır, örneğin ufak
        yüzlü kişilerde iri dişler hoş durmayacaktır.Dişlerin konumuda önemlidir, aşırı önde
        veya geride konumlanmış dişler yada çapraşık dişler estetik olmayan bir duruş
        sergileyecektir.

               Çoğu kişi bembeyaz dişlere sahip olmayı arzu eder.Her insanın doğuştan sahip
        olduğu saç rengi, göz rengi gibi diş rengide vardır. Diş renkleri beyaz, sarı ve gri
        tonlarındadır.

     

      Estetik Diş Hekimliğinde Çığır Açan Zirkonyumun Avantajları:

 • Diş hekimliğinde kullanılan en estetik materyallerdendir.
 • Işık geçirgenliği özelliği sayesinde doğal dişlerin dokusu tam olarak yakalanır.
  Sağlıklı bir dişin minesi tamamen ışığı geçirmesine rağmen porselen dişlerin
  altında kullanılan metaller porselen dişlerde opak bir görüntü yaratabilmektedir.
 • Özellikle güneşli ortamlarda ve fotoğraf flaşında belli olabilen cansız görüntü
  problemi zirkonyum dişlerde çözülmüştür.
 • Diş eti uyumu klasik metal alt yapılı porselenlere göre çok daha iyidir.Diş eti
  hastalıklarında ya da dişeti çekilmelerinde sıkça görülen diş eti morlukları
  zirkonyumda görünmez.
 • Allerjik değildir,doku dostu bir materyaldir. Isı yalıtıcı özellikleri çok iyi
  olduğundan soğuk sıcak hassasiyetini önlerler.
 • Zirkonyum porselenler 900 megapaskal dirence sahiptirler.Bu özellikleri
  sayesinde arka bölgelerdeki dişlerde de çok rahatlıkla kullanılırlar.
 • Bu kadar güçlü olmasıyla birlikte ışığı geçirecek kadar zarif ve estetiktir.
  Hem ön hem de arka dişlerde güvenle kullanılabilen ileri teknoloji ürünü bir
  malzemedir.


      Zirkonyum Diş

               Son yıllarda diş kaplama uygulamaları alanında artan bir grafikle
     kullanılmaya başlanan zirkonyum diş kaplamaları ağızda sağladığı uyum ve
     günlük kullanım dayanıklılığı ile birçok hastanın tercihi olmaktadır. Porselen diş
     kaplamalarına göre zirkonyum diş fiyatları daha pahalı olmakla birlikte yarı
     şeffaf özelliği sayesinde zirkonyumdan üretilen diş kaplamaları porselen ve
     titanyum kaplamalara oranla gerçek dişe daha çok benzemektedir ve daha
     doğal bir görüntü oluşturmaktadır.Zirkonyum dişlerde ışık doğal dişlerde
     olduğu gibi kaplama dişin içine nüfus edebilmekte ve aynı şekilde
     yansımaktadır.

               Diş kaplaması yaptıracaksanız bütçeniz yeterliyse, kaplamaların estetik
     görünmesini ve gerçek dişe benzemesini istiyorsanız zirkonyum diş fiyatları
     alternatiflerine göre daha pahalı olmasına rağmen tavsiye edilmektedir. Diş
     hekimleri özellikle ön dişlerde kullanılacak kaplamalar ve implantlar için
     zirkonyumdan üretilen kaplamaları kullanmayı tercih etmektedirler.

        Zirkonyum porselenlerin avantajları.

               Estetik yapısı ile doğal dişlerden ayırt edilmesi oldukça güçtür. 
     Işık geçirgenlikleri vardır. Metal destekli porselenlerde özellikle gün ışığında ve
     fotoğraf flaşında oluşan opak görüntü zirkonyum porselenlerde oluşmaz. 
     Anti-alerjik materyallerdir. 
               Diş eti hastalıklarında ve dişeti çekilmelerinde sıkça görülen diş eti morlukları
     zirkonyumda görünmez. 
               Metal destekli porselenlerde zamanla dişeti metal rengini alarak porselen başlangıç
     noktaları ile dişeti arasında gri renkte bir hat oluşur. Zirkonyum porselenlerde
     böyle bir sorun görülmez. 
               Isı yalıtıcı özellikleri çok iyi olduğundan soğuk sıcak hassasiyetini önlerler. 
               Zirkonyum porselenler yaklaşık 900 megapaskal dirence sahiptirler.Bu özellikleri
     sayesinde arka bölgelerdeki dişlerde de çok rahatlıkla kullanılırlar. 
               Zirkonyum metal destekli protezlere göre oldukça hafiftir. 
               Ağızda tat bozukluğuna neden olmazlar. 

        Metal Desteksiz Zirkonyum Dişler

               Zirkonyum Köprü Dişler de metal yerine beyaz bir renk olan zirkonyum alaşım
     kullanılır. Sistemin en büyük avantajı, ulaştığı çok yüksek dayanılılıkla, arka
     bölgedeki köprülerde tam estetik bir görünüm sağlamaktır.

        Metal Desteksiz Zirkonyum Köprüler (Zirkonyum Kronlar)

               Dişlerden herhangi birinin madde kaybına maruz kalması sonucu dişte boşluklar
     meydana gelir.Ve komşu diş bu boşluğa doğru bir hareket eder.Böylece ağız içi diş
     yapısı ve şekli bozulur.Buna bağlı olarak ağız kapanışı ve çiğneme kuvveti de bundan
     etkilenir.Bu boşluklar uzun süre doldurulmaz ise boşluk artar ve çevre dişler de
     bundan etkilenir.
     Bu nedenle boşluğun büyüklüğü ve sayısına göre kuron ya da köprü ile bu
     boşluklar doldurulur.Bu işlemlerde metal destek kulanılmaktadır.Ancak günümüzde
     kozmetik diş hekimliği estetik çözümlerle metal desteksiz full porselen kuron
     köprüler ile hiç metal kullanmadan ağız içi boşlukların giderilmesini
     sağlanabilmektedir.

        Metal Desteksi Zirkonyum Esaslı Kuron & Köprüler

               Estetik diş hekimliğinde gün geçtikçe metal içeren porselenlerden vazgeçiliyor.
     Daha sağlıklı daha estetik ve daha direçlilik gibi istediğimiz tüm özelliklere sahip
     olan bu sistemde alt yapı olarak metal yerine beyaz bir alaşım olan zirkonyum
     kullanılır. Zirkonyum esaslı porselenleri hem ön dişlerde kullanabilecek kadar
     doğal olmaları, hem de arka dişlerde kullanılabilecek sağlamlıkta olmaları sebebiyle
     güvenle tercih etmekteyiz. Bu sistemler hekimin ve hastanın hayatını daha kolay hale
     getirmektedir ve kişilerin yaşam kalitesini arttırmaktadır.

 

        Estetik Zirkonyum Kuron Köprü Diş

               Estetik Protez Zirkonyum Köprü Dişler; çeşitli sebeplerden dolayı madde
     kaybına uğramış ve dişte boşluk oluşmuş eksik dişlerin kapanmasında veya yamuk
     çarpık diş tedavisinde farklı estetik beklentilerin olduğu ( renkleşme, ara yüz
     çürüklerinin aktif olması, dişler arasında boşluklar bulunması ) durumlarda dişleri
     restore etmek amacıyla kullanılan protez diş çeşitlerindendir. Protez zirkonyum
     diş köprüleri ise, dişsiz boşlukların mevcut olduğu, dişsiz boşluğa komşu dişlerin
     sağlıklı olduğu durumlarda, boşluğa komşu dişler destek alınarak yapılan protezlerdir.
     Köprü protezleri ile estetik, fonetik ihtiyaçlar sağlanmakta ve aynı zamanda çiğneme
     fonksiyonunun devamlılığı sağlanabilmektedir.

                                           Zirkonyum Diş Nasıl yapılır?


        Zirkonyum vücumuzla %100 uyumludur. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda
     zirkonyum kaplamalara karşı en ufak bir allerjik reaksiyona rastlanmamıştır.
     Vücut zirkonyumu tamamen kendi doğal parçası gibi algılar ve hiçbir kötü
     reaksiyon vermez.Aynı zamanda zirkonyum kaplama mükemmel bir ısı yalıtımı
     sağladığından sıcak-soğuk yiyecek ve içeceklerde oluşan rahatsızlılardan
     kurtulursunuz. Zirkonyum kaplama yüzeylere çok daha az bakteri plağı;
     yapışmasını sağlar ve ağız hijyenine katkıda bulunur. Günümüzde zirkonya
     implantlar
çok sık uygulanmaya başlamıştır.              Zirkonyum diş ,metalsiz porselen kaplama,zirkonyum implant,laminete
        veneer diş,köprü yerine implant tedavisi,diş kesimi olmadan cam fiber köprü.Bu
        konular toplumda çok az biliniyor yada yanlış biliniyor.Amacımız sizleri
        bilgilendirmek ve size en uygun tedavi yöntemini sunmaktır.

               Farklılık laboratuar işlemlerinde başlar. Zirkonyumlar Cad Cam
      teknolojisine sahip bilgisayar destekli cihazlarla yapılabilir.

               Bu yöntemde hasta ağzından alınan ölçüler bilgisayar ortamında
       optik okuyucularda taranır.Zirkonyum levhalardan el değmeden freze
       sistemleri sayesinde bilgisayar tarafından kesilip şekillendirilir.

               Kamera yardımı ile elde edilen veriler bilgisayara yüklenir. Daha
       sonra tasarımları(CAD) yapılarak üretime (CAM) geçilir.

               Bu sistemde kullanılan porselenin alt yapısında kristal veya
       zirkonyum bulunmakta böylece mükemmel estetik kalite ve doğallık
       yakalanmakta ve apım süresi de kısalmaktadır.

              Metal alt yapılı porselen dişlere göre pek çok avantaj sağlayan
       zirkonyum porselen dişlerin uygulaması giderek artıyor. Doğal, estetik ve
       ağzınızla uyumu ile göz kamaştıran zirkonyum porselen dişler alerji yapmaz
       ve uzun ömürlüdür. Dişlerinizin görünüşünden ve gülüşünüzden hoşnut
       değilseniz, muhteşem zirkonyum porselen dişlere, uygun koşullarda sahip
       olabilirsiniz. Altlarında metal olmaması sonucu yansıma diş gibi son derece
       doğaldır. Estetik diş hekimliğinde çığır açan zirkon ve zirkonyum kaplama
       ile tüm bakışları üzerinize toplayın.

   


              Zirkonyum Diş

                           zirkonyum diş kaplama

         Estetik diş hekimliği son 10 yıl içerisinde müthiş bir gelişme gösterdi. Artık
     hastalarımızın ve bizim beklentimiz sadece diş eksikliklerinin tamamlanması
     değil en estetik ve doğal görünüme kavuşmak. 

         Gelişen teknikler ve estetiğe artan talep bizleri artık diş hekimliğinde metal
     kullanmamaya yönlendiriyor. İlk olarak metal dolgulardan tamamen
     vazgeçtik şimdi sırada porselen kaplama ve köprüler var.

         Diş renginde kaplamalarla ilk tanışma akrilik kaplamalarla oldu bunlar
     plastik materyallerdi. Düşüyor, ağızda renkleniyor ve zamanla kötü
     kokuyordu.Daha sonra metal destekli porselenler geliştirildi. Metal destekli
     porselen dişin üzerine ince metal bir kaplama ve bu alt yapı metalin tamamen
     porselenle kaplanması şeklinde hazırlanır. Diş rengindedir ve çok
     dayanıklıdır.


                           zirkonyum diş yapımı örnek

        
Ama istenilen kusursuz estetik olunca metalsiz full porselenler ve
     zirkonyum porselen sistemleri tercih ediyoruz. Full porselenlerde herhangi bir
     altyapı kullanılmıyor kaplamanın her tarafı porselenden oluşuyor. Zirkonyum
     
sistemlerde ise aynen metal destekli porselenlerde olduğu gibi dişin üzerine
     oturan bir altyapı var ve bu zirkonyum altyapı tamamen porselenle
     kapatılıyor. Metal destekli sistemden farkı zirkonyum diş renginde dolayısıyla
     porselenin altında siyah bir metal bulunmuyor. Basite indirecek olursak köprü
     ve kaplama ihtiyacınızda 3 seçeneğiniz var.

       Zirkonyum Porselen Diş

         Zirkonyum porselen kaplama dişler çalışma güçlüğü kırılgan olması ve metalile
     bağlantısındaki problemler nedeni ile soru işareleri vardı.Hem hekimlerin hem
     hastaların kafaları çok karışıktı.Porselen üzerine yaılan makyaj ile doğal dişleri
     taklit etmede de çok başarılıydı ve zamanla hakettiği yeri aldı.

         Uzun süre hem aşınmalara karşı dayanıklı olması hemde estetik  ve biyolojik
     üstünlükleri nedeni le tahtını koruyan metal seramikler  altlarındaki metalin ışığı
     geçirememesi nedeni ile dezavantaj oluşturuyorlardı.

         Işık geçirgenliğini sağlamak için metalsiz porselenler Empress ve diğer metalsiz
     porselenler
ile ön bölgedeki renk sorunlarını yokederken dayanıklılık ve maliyet
     olarak hastalar için yüksek maliyet getirdi.

         Ve bu uzun maratonun ardından zirkonyum porselen kuronlar sahneye çıktı.Cad cam
     sistemler ile birlikte zirkonyum blokların kazınması ile elde edilen zirkonyum kaplama
     dişler
artık serinin lideri.

         Hastalar için olduğu kadar dişhekimlerinide mutlu eden zirkonyum dişler
     maliyetlerinin yüksek olması dışında bir dezavantajoluşturmadılar.Laboratuvarlar
     zirkonyum diş yapmak için hatırı sayılır bir altyapı malieti yükünün altına girmişlerdi
     çünkü.Bu yatırım aslında fazlası ile geri döndü diş teknisyenlerine.Diş teknisyenleri
     yüksek fiyatlarla başladıkları bu malzemeyi artık daha uygun fiyatlar ile
     yapabimekteler.

         Dişeti ile dişin birleştiği kenardaki karartı metalin koyu renginin dişeti içerisinde
     koyu mor bir renge sebep olur. Zirkonyumun açık rengi ile bu sorun ortadan kalkar.

         Hassas ölçü sistemleri ile dişeti üzetine gelen baskı tamamen ortadan
     kaldırılmaktadır. Kaplama kenarlarının dişeti ile uyumununun iyi olmaması sorunu çoğu
     zaman dişetinde dolaşımın bozulmasına ve dişeti iltahabı ile dişeti kanamasına neden
     olmaktadır. Zirkonyum dişler ile bütün bu sorunlar ortadan kaldırılabilir.

         Ağıza yapılan kaplamaların şekilleri mutlaka yüz şekli ile uyumlu olmalıdır.Oval,
     kare, dikdörtgen yüz şekilleri dikkate alınarak konturlar ayarlanmalıdır.Bir aşka
     önemi konu da yüzün bombesidir. Dışarı doğru konveks bir yapıdaki yüze hazırlanacak
     kaplamalarda bu konveks liğe uyumlu olamlıdır..Hastanın yaşı dişler üzerindeki makyaj
     çizgileri ile ve dişlerinn uç kısımlarının şekli ile yakından ilgilidir.

         Bir diğer önemli konu hastanın cinsiyetidir.Bayanlarda daha yumuşak ve yuvarlak
     hatlar kullanılırken erkekler için köşeli keskin kenarlı dişler daha uygun olmaktadır.

         Ten rengi ve göz rengide dikkat edilmesi gereken konulardandır.Yapılan dişlerin
     hastaya ait görüntüsü verebilmesi için dikkatli bir şekilde bütün unsurlar
     dengelenerek diş hazırlanmalıdır.Hastanın da görüşleri dikkate alınarak provada son
     düzenlemeler yapılır.

         Son provada hastaya dişlerin şekli rengi ve büyüklükleri ile ilgili bir sorunu olup
     olmadığı mutlaka sorulmalıdır.Gerekirse yaynındaki bir yakınının da fikri alınır ve son
     düzenlemeler yapılarak dişlerin birbirleri ile kapanışları kontrol edilir. Herşey
     yolunda ise bitim için laboratuvara gönderilir.

         Laboratuvardan son şeklini almış olarak gelen dişler hekim tarafından dikkatlice
     incelenir.Kole ksımlarındaki kalınlık, arayüzlerin ve dieti papil bölgelernin iyice
     açıldığından emin olundukatan sonra ağza takılır.

         Simantasyon denilen bu aşamada çok önemlidir.Zirkonyum veya porselen dişleri
     yapıştırırkrn kullanılan ilaçlar dişeti altına kaçar ve donan ilaçlardır bunlar.Dişeti
     altındaki ilaç mutlaka tam olarak temizlenmeldir. Aksi takdirde dişeti iltahabına neden
     olacal ve bütün emeklerin boşa gitmesi noktasına kadar ilerleebilecek sorunları
     başlatacaktır.

         Simantasyoon esnasında diğer bir önemli konu da dişlerin tam oturmasıdır.
     Genellikle simanın sertleştiği zamanda kaplama yerine tam oturtulamamakta ve bir
     miktar yuksekte kalabiilmektedir.Böylr bir durumda gerekirse yapıştırma simanı tam
     sertleşmeden yerinden çıkarılıp yenden yapıştırılmalıdır.

         En az yarım saat birşey çiğnememesi söylenen hasta yeni dişleri ile poz
     vermeye hazırdır.


             
Zirkonyum Porselen Kaplama Diş

 
              Yıpranan ve çürüyen dişler için kaplama yapmak aslında iyi bir fikirdi.
        Dişi ağız ortamından uzaklaştırmak ve çürük yapan bakterilerle temasını
        kesmek gerkliydi çünkü.Küçücük dişi hatasız bir şekilde kapatmak ve o
        kapağıda çıkmadan ağızda tutmak gerekliydi.Kolay işlenebilir olması
        nedeni ile altın kullanılarak başlandı işe.Hem oligodinamik etkisi vardı
        hemde kolay işlenebiliyordu.Esneme özelliğinden Hem pahalı bir maden 
        olması hemde az sayıdaki diş tabibi tarafından yüksek ücretlerile
        yaptırılması kişiye ayrıcalık veriyordu.

               Hatta diş problemi olmayan ama zenginliğini göstermek isteyenlerde
        sağlam dişlerinin üzerine altın kaplama yaptırmaya başlamıştı.

               Zirkonyum diş öncesinden metal destekli porselen dişler
        kullanılmaktaydı fakat metallerin diş etine vermiş olduğu zarardan ayrıca
        ışığı geçirmeyen bir  ortam sunduğu için pekte estetik durmuyordu.

               Zirkonyum bu amaçla metal desteksiz kaplamalar, ışığı geçirme özelliği
        ve diş etine zarar vermediğinden tercih edilmeye başlanmıştır.

               
Zirkonyum Diş Uyumu

 • Zirkonyum oksit'in ortalama kullanım süresi 20 yıldır.

 • Gazete, dergi vb. yayınlarda belirtilen bir alerji reaksiyonu yoktur.

 • Materyalin sıcak ve soğuk etkilere karşı etkin yalıtımı.


              Zirkonyum Diş Estetiği

 • "Tamamen seramik" teriminden anlaşıldığı gibi, zirkonyum akıllı seramiklerin
  metal çerçeveye ihtiyacı bulunmamaktadır.

 • Metal kaplamalı porselenler gibi ışıklı ortamlarda kendisini belli etmemektedir.

 • Işığı geçirme özelliği ile doğal dişlere en yakın görünümü sağlamaktadır.

             *Dişetlerinde çekilme olur mu?

             
Hayır,yapılan araştırmalarda diş etleri ile mükemmel uyum gösterdiği
         tespit edilmiştir. Elbette yaşla birlikte doğal olarak gelişen dişeti
         çekilmesini durduramaz. hazırlanan kaplamalar diş ve dişetiyle son derece
         uyumlu olacağı için dişeti iltihabına bağlı dişeti çekilmesi gelişmeyecektir.

Yüz şekilleri her bireyin içinde işleyen hayati güçlerin bir yansımasıdır."

Herhangi bir estetik ameliyatın başarısı hayal kurma yeteneğine, üstün klinik
beceriye ve tüm yüz bağlantılarına hâkim olabilmeye bağlıdır Mantık bir tedavi planını
oluştururken ve uygun elementleri gözden geçirirken gerekliyken; hayal gücü de tedavi
vizyonunu yerine getirmede gereklidir.

Ayrıca, ağıziçi estetiğinin sadece beyaz fiziki yapılar
değil,bireyin kişisel imajı, sosval ilişkileri ve fiziksel çekiciliği
için hayati önem taşıyan sosyal özelliklerdir.
Bunun farkına varmak estetik oral tedavinin öneminin ve değerinin anlaşılmasına yol açmıştır.

             Zirkonyum Porselen Diş Kaplamaları

              Zirkonyum dişer ayırt edilemeyecek kadar doğal olurlar. Bu sistemde
        metal yerine yapı malzemesi olarak zirkonyum kullanılır. Yapılan çalışmalar diş
        hekimliğinin temel gereksinimleri olan estetik, sağlamlık, doku uyumluluğu ve
        doğallık konularında bugüne kadar ulaşılan en yüksek performansın elde
        edildiğini göstermiştir.  Klinikte elde hazırlanmış diş preparasyonları
        laboratuarda özel yöntemlerde şekillendirilir ve özel bir cihaz yardımıyla lazer
        tarama sitem ile okunur. Bubilgilercihazınşekillendirmebölmesineaktarılıp kuron
        veya köprü bilgisayar tarafında işlenilir.


               Zirkonyum desteklilerde bu madde zirkonyum meydana
        gelmektedir.Böylece zirkonyum oksit alt yapı oluşmuş olur. Bu alt yapının üstü
        özel porselenler ile kaplanılır. Böylece ışığı geçiren (neon efektli), oldukça
        dayanıklı, estetik, doğal görünümlü kuron ve köprüler elde edilmiş olur. 

               Estetik diş kaplaması diş etinde renk dağişikliği yapmayan.diş etinde
        kanama yapmayan,doğal diş formunda,doğal diş renginde,karşı dişlerle uyumlu
        diş kaplaması demektir.
               Çoğu zaman zirkonyum yapılmış ancak estetik uyumsuzluğu olan dişler
        görüyorum.Provalar dikkatlice yapılmalı gerekirse fotoğraf çekilerek hastanın
        kendi dişlerine rahatca karşıdan bakabilmesi sağlanmalıdır.
               Zirkonyum porselen kaplama diş estetik beklentileri olan hastaların
        tercihidir.Bu nedenle kusursuz bir estetik diş görüntüsü vermek de hekimin
        görevidir.Sadece zirkonyum malzemenin kullanılması hasta memnuniyeti için
        yeterli olamaz.
               Zirkonyum porselen diş fiyatları ile de farklı olduğu kadar en az bu
        oranda estetik ve biyolojik olarak hastaya beklentilerini geri verebilmelidir.
               Zirkonyum kaplama diş fiyatlarının diğer metsl alt yapılı porselen diş
        kaplamalarına göre daha yüksek olması ve hastanın bu tekniği ve malzemeyi tercik
        etmesindeki asıl neden öncelikle estetik beklentilerinden kaynaklanmaktadır.
               Zirkonyum diş porselenleri ile çalışan teknisyenlerin görevi de hasta
        memnuniyeti sağlanana kadar hekimin istediiği değişiklikleri porselen üzerinde
        gerçekleştirmek olmalıdır.
               Metal porselenlerde fazla sayıda pişim yapıldığında metalde bir takım
        sorunlar yaşanmaktaydı.
               Metaldeki gazlar hava kabarcıkları oluşturarak porseleni bozuyor ve
        istenmeyen sonuçlar yaşanıyordu. Zirkonyum alt yapı ile bu sorun ortadan kalkmış
        oldu.
               Diş etinde koyu renk oluşmasını istemiyorsanız, kaplama dişlerinizin
        doğal dişler gibi ışık yansıtmasını istiyorsanız,zirkonyum bloklardan cad cam
        yöntemi ile oluşturulan zirkonyum alt yapılı kaplamalar sizin için uygundur.
               Zirkonyum diş fiyatları metal porselen diş fiyatlarına göre daha yüksek
        olmasına rağmen elde edilen estetik ve uzun süre kullanılabilmesi açısından daha
        çok tavsiye edilmektedir.

             Zirkonyum Dişlerin Avantajları


              Zirkonyum kaplamalar içinde metal desteği olmadığı için birçok avantaja
        sahiptir. Birinci büyük avantajı vücutla daha uyumlu bir malzemedir yani biyo
        uyumlu bir malzemedir. Kesinlikle ağız içine sokulan, vücuda uygulanan malzemenin
        vücutla uyumlu olması gerekiyor. Zirkonyum kaplamalar diğer diş dokularıyla
        uyumlu, diş etiyle uyumlu, kemik yapısıyla uyumlu malzemelerdir. Ikinci en önemli
        en büyük konuşulan avantajı estetik avantajıdır.


              Diş estetiğinde önemli olan şeffaflık, zirkonyum içinde metal olmadığı
        için alttan yansıyan renk temiz bir renk yani şeffaftır. Metal destekli kaplamalarda
        alttan yansıyan renk herzaman koyu ışık geçirgenli olmayan bir yapıdır, böyle dişe
        cansız bir hava verir. Zirkonyum kaplamalarda bu yoktur. Diğer büyük avantajı ise
        metal destekli kaplamalarda diş etinde görülen siyahlık zirkonyum kaplamalarda
        görülmez. Eğer kişinin diş etleri çekilse bile, porselenin sınırı açığa çıksa bile
        ortaya çıkan görünüm kişiyi rahatsız etmeyecek durumdur ve kişiyi rahat ettirecek
        durumdur. Herkes için daima zirkonyum dişler avantajlıdır.

2014 © Tüm Hakları saklıdır.